MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

HVS

 CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (OTC)

Logo CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam - HVS>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương (HVS) được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2008, với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đa dạng: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 154,031 104,163 27,671 107,530
Lợi nhuận tài chính 43 1,687 55 72
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 107,766 43,509 -11,683 48,514
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 107,766 43,509 -11,683 48,514
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 107,766 43,509 -11,683 48,514
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 10,142,989 10,208,498 10,162,315 10,228,829
Tổng tài sản 10,142,989 10,208,498 10,162,315 10,228,829
Nợ ngắn hạn 32,600 54,600 20,100 38,100
Tổng nợ 32,600 54,600 20,100 38,100
Vốn chủ sở hữu 10,110,389 10,153,898 10,142,215 10,190,729
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.