MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

CVSM

 Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM - CVSM>
Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 65/ UBCK-GP do Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 03/12/2007 và giấy phép điều chỉnh số 269/UBCK-GP ngày 19/10/2009 với những nghiệp vụ kinh doanh chính: Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký và quản lý sổ cổ đông; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp         Tăng trưởng
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.