MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BENTHANHTổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV

Benthanh Group hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Benthanh Group hiện đang góp vốn và tham gia quản lý tại 28 doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong 4 lĩnh vực: Du lịch, Thương mại, Bất động sản và Sản xuất công nghiệp.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử hình thành

  •          1997-2002:  Tổng Công ty Bến Thành được thành lập vào cuối năm 1997 theo quyết định số 7448/QĐ- UB-KT ngày 26/12/1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 90.Trong giai đoạn này, hệ thống Tổng Công ty Bến Thành có 9 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty và 4 doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc. Từ khi được thành lập Tổng Công ty Bến Thành đã hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực trong đó lĩnh vực dịch vụ giữ vai trò chủ đạo.Tuy ra đời vào thời kỳ khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Châu Á (1997 – 2000) và có những bất cập, hạn chế trong mô hình hoạt động nhưng Tổng Công ty đã tập hợp được lực lượng, sắp xếp đội hình để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.  
  •         2003-2009: Ngày 23/9/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 829/QĐ-TTg về việc cho phép Tổng Công ty Bến Thành hoạt động thí điểm theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Ngày 19/5/2003, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức lại Tổng Công ty Bến Thành hoạt động theo mô hình này bằng quyết định số 1848/QĐ-UB. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới chuyển đổi về chất trong mô hình hoạt động, tạo tiền đề cho sự đổi mới và phát triển của cả hệ thống. Trong giai đoạn này, hầu hết các doanh nghiệp hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Tổng Công ty đã chuyển đổi hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, tiếp nhận thêm một số doanh nghiệp cổ phần hóa do UBND TP. Hồ Chí Minh chuyển về. Toàn hệ thống có 37 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình mới, cơ chế mới với quy mô ngày càng mở rộng và hiệu quả ngày càng tăng. Từ cuối năm 2009, Tổng Công ty có bộ nhận diện thương hiệu với logo, slogan mới, thay đổi tên giao dịch từ Sunimex thành Benthanh Group, viết tắt là BTG.
  •       2010 đến nay: Thực hiện lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã chuyển Tổng Công ty Bến Thành hoạt động theo loại hình Công ty TNHH một thành viên theo quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 10/7/2010 với 41 doanh nghiệp thành viên trong toàn hệ thống.Là giai đoạn rơi vào khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp trong hệ thống đã có nhiều nỗ lực, cấu trúc lại hoạt động, phát triển các hoạt động dịch vụ và đảm bảo được sự ổn định. Vai trò hiệp lực được phát huy để khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi doanh nghiệp.

 Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ông Phan Văn Quang

Ông Phan Văn Quang

Chủ tịch HĐTV

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.