MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 20/05/2024, 00:00
NED

 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: NED 7.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3.446.850 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.273.150 CP (tỷ lệ 15,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.446.850 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thông qua hợp đồng giữa công ty với người nội bộ
NED: Bổ nhiệm ông Dương Văn Quyền giữ chức Phó Tổng giám đốc
NED: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đã bán 8.273.150 CP
NED: Cổ đông lớn của ông Trần Văn Ngư đã mua 4.445.050 cp
NED: Dương Văn Quyền - Tổng Giám đốc đã bán 120.000 CP
NED: Ông Trần Đức Hậu - Ủy viên HĐQT đã bán 100.000 CP
NED: Bà Bùi Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát đã bán 10.600 CP
NED: CTCP đầu tư phát triển An Khánh Hưng cổ đông lớn đã mua 2.250.000 cp
NED: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ông Nguyễn Ngọc Hà từ 15.07.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.