MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
NDC

 Công ty Cổ phần Nam Dược (UpCOM)

Giá hiện tại: NDC 162.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NDC: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDC của CTCP Nam Dược như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trên Giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trên Giấy mời họp
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023;
+ Thông qua phương án kinh doanh năm 2024;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024-2029);
+ Các nội dung khác (nếu có).

Theo HNX

Các tin khác
NDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NDC: Vợ ông Lê Văn Sản - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 12.100 CP
NDC: Mẹ vợ ông Lê Văn Sản - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 12.100 CP
NDC: Vợ ông Lê Văn Sản - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 12.100 CP
NDC:Mẹ vợ ông Lê Văn Sản - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 12.100 CP
NDC: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NDC: 19.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NDC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
NDC: Công ty TNHH Dược phẩm Ích nhân đã mua 103.500 cổ phiếu
NDC: Ông Hoàng Minh Cường-thành viên BKS đã bán 70.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.