MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/03/2024, 00:00
MTG

 Công ty Cổ phần MT Gas (UpCOM)

Giá hiện tại: MTG 8.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MTG: Trần Duy Luân - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 16.800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Duy Luân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MTG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.800 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 16.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/03/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/03/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
MTG: Nghị quyết HĐQT cấp tín dụng tại ngân hàng MSB
MTG: Ngày 03/02/2025, ngày giao dịch đầu tiên đăng ký giao dịch bổ sung
MTG: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 4.150.000 cp
MTG: Bầu ông Quách Trọng Nghĩa giữ chức thành viên BKS
MTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MTG: Nghị quyết HĐQT v.v thời gian và địa điểm tổ chức, chương trình và nội dung ĐHĐCĐ TN 2024
MTG: 29.03.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MTG: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng thường niên 2024
MTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.