MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 25/07/2023, 00:00
MH3

 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (UpCOM)

Giá hiện tại: MH3 32.6 +0.3(+0.93%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MH3: 2.8.2023, ngày GDKHQ bán ưu đãi 28.000 đ/cp (tỷ lệ 1:1)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 12.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 28.000 đồng/cổ phiếu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
· Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: · Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 28.000 đồng/CP) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Trong trường hợp 02 cổ đông lớn sau được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: 1. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
- GCNĐKDN số: 3800100168-1
- Địa chỉ: Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
- Tỷ lệ sở hữu MH3 tại ngày 26/04/2023: 39,87%
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: 2. Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên
- GCNĐKDN số: 3700621209
- Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Tỷ lệ sở hữu MH3 tại ngày 26/04/2023: 36,66%
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 700 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng (700:1) x 1 = 700 cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước – Phòng Giao dịch Chơn Thành.
               + Số tài khoản: 127000015081
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 11/08/2023
               + Thời gian kết thúc: 07/09/2023
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 11/08/2023
               + Thời gian kết thúc: 11/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (Địa chỉ: Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX

Các tin khác
MH3: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MH3: 29.1.2024, ngày GDKH tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (700 đ/cp)
MH3: Nghị quyết HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (700 đ/cp)
MH3: 30.1.2024, chốt DS tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (700 đ/cp)
MH3: 15.12.2023, giao dịch 11.433.855 cổ phiếu phát hành thêm
MH3: ĐKGD bổ sung 12.000.000 cổ phiếu
MH3: Nghị quyết HĐQT thông qua gửi tiết kiệm vốn huy động được
MH3: Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung 12.000.000 cổ phiếu
MH3: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán thêm cp đảm bảo tỷ lệ sở hữu NĐTNN
MH3: Điều lệ công ty
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.