MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/09/2023, 00:00
MH3

 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (UpCOM)

Giá hiện tại: MH3 34.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MH3: Vợ ông Lê Văn Vui - Chủ tịch HĐQT đã mua 24.550 quyền mua
Các tin khác
MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức đợ 2 năm 2023
MH3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
MH3: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT
MH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MH3: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ
MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gian hạn tổ chức ĐHĐCĐ
MH3: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.