MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/09/2023, 00:00
MH3

 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (UpCOM)

Giá hiện tại: MH3 35.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MH3: Cha ông Nguyễn Đức Cường - Người CBTT đã mua 17.500 quyền mua
Các tin khác
MH3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
MH3: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT
MH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MH3: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ
MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gian hạn tổ chức ĐHĐCĐ
MH3: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn
MH3: Báo cáo thường niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.