MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 12/04/2024, 00:00
MEL

 Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (HNX)

Giá hiện tại: MEL 6.8 +0.2(+3.03%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MEL: 24.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEL của CTCP Thép Mê Lin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Thép Mê Lin
          - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
MEL: 17.7.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
MEL: 14.6.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
MEL: Ông Nguyễn Thế Giang làm Kế toán trưởng từ 1.6.2024
MEL: 17.6.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
MEL: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
MEL: 24.5.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MEL: Đơn từ nhiệm của thành viên BKS Nguyễn Thế Giang
MEL: Báo cáo thường niên 2023
MEL: 24.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MEL: 25.4.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.