MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 22/11/2023, 00:00
MEF

 Công ty cổ phần MEINFA (UpCOM)

Giá hiện tại: MEF 4.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MEF: Em dâu ông Nguyễn Tất Trường-Ủy viên HĐQT đã bán 25.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thư
- Mã chứng khoán: MEF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75.000 CP (tỷ lệ 1,84%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tất Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 255.401 CP (tỷ lệ 6,25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 25.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 1,22%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/11/2023.

 

Theo HNX

Các tin khác
MEF: 03.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (4.500đ/cp)
MEF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023
MEF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MEF: Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024
MEF: 09.04.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MEF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền người sở hữu chứng khoán
MEF: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023, KHKD năm 2024
MEF: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MEF: Em ông Nguyễn Tất Trường-Ủy viên HĐQT đã mua 24.900 cổ phiếu
MEF: Em dâu ông Nguyễn Tất Trường-Ủy viên HĐQT đã bán 25.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.