MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/10/2022, 10:02
MDA

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (UpCOM)

Giá hiện tại: MDA 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MDA: 3.11.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDA của CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
          - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MDA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
MDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
MDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
MDA: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đông giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 19/06/2023
MDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
MDA: CBTT bổ sung chương trình và hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
MDA: Hồ sơ gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.