MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 03/04/2018, 09:59
LPB

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (HOSE)

Giá hiện tại: LPB 31.4 +0.15(+0.48%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LPB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Các tin khác
LPB: Công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Phòng GD Cù Lao Dung
LPB: Thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT
LPB: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
LPB: CBTT nhận được công văn của NHNN chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Phú Nhuận - CN TP. Hồ Chí Minh
LPB: Công văn của NHNN chi nhánh Quảng Bình về việc chấp thuận thay đổi địa điểm chi nhánh Quảng Bình - PGD Quảng Ninh
LPB: Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành, lãi suất phát hành và Chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024
LPB: Nghị quyết HĐQT về các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ
LPB: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung
LPB: Công bố Quy chế quản trị Công ty, tổ chức hoạt động của HĐQT và và BKS
LPB: Công bố Quy chế quản trị Công ty, tổ chức hoạt động của HĐQT và BKS
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.