MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 08/12/2022, 16:52
LNC

 Công ty cổ phần Lệ Ninh (UpCOM)

Giá hiện tại: LNC 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LNC: Ông Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mậu Hào
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.600 CP (tỷ lệ 0,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/01/2023.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
LNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
LNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LNC: 28.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
LNC: 29.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
LNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
LNC: 5.10.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (40 đ/cp)
LNC: 6.10.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (40 đ/cp)
LNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
LNC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
LNC: Quyết định xử lý vi phạm về thuế
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.