MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 11/05/2023, 10:04
LLM

 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: LLM 10.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LLM: 30.5.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LLM của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua mức chi tiền trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Tờ trình thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;
+ Tờ trình thông qua Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
LLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LLM: Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Thành - thành viên Hội đồng quản trị
LLM: 27.05.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
LLM: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2024
LLM: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2024
LLM: Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
LLM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
LLM: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
LLM: Thành lập địa điểm kinh doanh mới tại Thủy Nguyên-Hải Phòng
LLM: 18.1.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.