MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/03/2024, 00:00
LIG

 Công ty Cổ phần Licogi 13 (HNX)

Giá hiện tại: LIG 4.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LIG: 26.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LIG của CTCP Licogi 13 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 27/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Licogi 13, tầng 4, toà Licogi 13 Tower, số 164, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp:
+ Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình, mục tiêu đầu tư năm 2024;
+ Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hệ thống Licogi 13 năm 2024;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
LIG: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
LIG: Báo cáo thường niên 2023
LIG: Kiểm toán hiệu chỉnh thuyết minh BCTC năm 2023
LIG: 27.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
LIG: Giải trình biến động LNST năm 2023 đã được kiểm toán
Licogi 13 “ế” toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ khi thị giá chỉ 4.000 đồng, chào bán giá 10.000 đồng
LIG: Chưa phát hành riêng lẻ 22.508.042 cổ phiếu
LIG: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành riêng lẻ 22.508.042 cp
LIG: 26.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
LIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.