MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/12/2023, 00:00
LIG

 Công ty Cổ phần Licogi 13 (HNX)

Giá hiện tại: LIG 4.4 +0.1(+2.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt danh sách lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Các tin khác
LIG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
LIG: Người sở hữu Trái phiếu LIG2123001(mã giao dịch LIG12101) chấp thuận việc thay đổi kỳ hạn trái phiếu
LIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu
LIG: NQ HĐQT phương án chi tiết sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động
LIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ
LIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thời hạn đăng kí và nộp tiền mua cổ phiếu LIG
LIG: NQ HĐQT "Xin ý kiến Người sở hữu Trái phiếu về thay đổi kỳ hạn trái phiếu LIGH2123001 "
LIG: Nhận được HS chào bán CP riêng lẻ LIG và công bố trên trang TT điện tử của UBCKNN
LIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt danh sách lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
LIG: NQ HĐQT v/v điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.