TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG

Tìm lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Từ ngày:
Chọn ngày tháng     Đến ngày Chọn ngày tháng
 
Ngày GD không
hưởng quyền
Ngày đăng ký
cuối cùng
Ngày thực hiệnMã CKSànNội dung sự kiệnGiá hiện tại
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 RCD Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3.5  0.0 (0.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 NTC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
172  1.1 (0.6 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 CDO Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4.5  0.0 (0.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 VIW Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15  0.0 (0.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 LMH Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
7.2  0.9 (14.3 %)
27/05/2022 30/05/2022 28/06/2022 AGM HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
28.85  -0.4 (-1.5 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 AMV HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10.9  0.2 (1.9 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 GIL HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
69.9  2.7 (4.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 20/06/2022 PBT Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (687đ/cp)
10.4  -0.1 (-1.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 KHD Upcom Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2
8.6  0.3 (3.6 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 QTC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14.4  -1.6 (-10.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 LIC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
22.8  -1.7 (-6.9 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 GCB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
18.3  0.0 (0.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 20/06/2022 VPW Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (255,41đ/cp)
6.7  0.0 (0.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 15/06/2022 TQN Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.627đ/cp)
30.3  0.0 (0.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 GMA HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:20)
50  0.0 (0.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 30/06/2022 DVW Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
19.8  5.6 (39.4 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 BMD Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6.4  0.0 (0.0 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 VEA Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
43.8  0.1 (0.2 %)
27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 VLB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
34.3  0.6 (1.8 %)
LỊCH SỰ KIỆN CŨ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.