MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/12/2023, 00:00
L62

 Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (HNX)

Giá hiện tại: L62 1.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
L62: Vũ Kế Chương - Chủ tịch HĐQT,- đã mua 1.104.656 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Kế Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: L62
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 374.506 CP (tỷ lệ 4,51%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.104.656 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.104.656 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.479.162 CP (tỷ lệ 17,83%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/12/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/12/2023.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
L62: Báo cáo thường niên 2023
L62: 14.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
L62: 15.5.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
L62: Có khả năng bị hủy niêm yết
L62: Giải trình liên quan đến BCTC kiểm toán năm 2023
L62: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
L62: Vũ Kế Chương - Chủ tịch HĐQT,- đã mua 1.104.656 CP
L62: Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp nặng Việt Hải - đã bán 1.104.656 cp - không là CĐL
L62: Vũ Kế Chương - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.104.656 CP
L62: Giải trình ý kiến của kiểm toán đối với BCTC bán niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.