MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/07/2023, 00:00
KTC

 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (UpCOM)

Giá hiện tại: KTC 9.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
Các tin khác
KTC: Công bố hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024
KTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KTC: 22.05.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
KTC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
KTC: Giải trình chậm giải trình chênh lệch 5% LNST TNDN BCTC Hợp nhất năm 2023 trước và sau kiểm toán
KTC: BCTC Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Giải trình Lợi nhuận sau thuế chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ
KTC: BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch 10% so với cùng kỳ
KTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
KTC: 1.12.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 (200 đ/cp)
KTC: Giải trình chênh lệch 5% Lợi nhuận còn lại hợp nhất trước và sau soát xét cho kỳ tài chính 30.6.2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.