MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 26/10/2023, 00:00
KLB

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (UpCOM)

Giá hiện tại: KLB 11.9 +0.1(+0.85%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KLB: Nghị quyết HĐQT thống nhất thuê mặt bằng với công ty KBA
Các tin khác
KLB: 19.07.2024, ngày GDKHQ quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023-2027
KLB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi cơ cấu, số lượng , bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS
KienlongBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 10/2024
KLB: Thay đổi nhân sự thành viên HDDQT công ty
KLB: Ngân hàng TMCP Kiên Long đã ký hợp đồng lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024
KLB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
ĐHCĐ KienlongBank: Chốt kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng trong năm nay, bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS
KienlongBank đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay
KLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.