MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 06/04/2021, 01:02
KAC

 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (HOSE)

Giá hiện tại: KAC 21.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KAC: 15.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14/05/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.

Upcom:

Theo HOSE

Các tin khác
KAC: Quyết định về việc duy trì diện đình chỉ giao dịch
KAC: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
KAC: Ông Nguyễn Văn Gấm làm TGĐ từ 29.9.2023
KAC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu KAC trên hệ thống giao dịch UPCoM
KAC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
KAC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu KAC trên hệ thống giao dịch UPCoM
KAC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
KAC: Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng 6% vốn điều lệ của Công ty tại Công ty TNHH Kinh doanh Nhà An Việt Land
KAC: Quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch
KAC: Thông báo về việc điều chỉnh trạng thái chứng khoán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.