MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 28/04/2023, 17:25
ITC

 Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (HOSE)

Giá hiện tại: ITC 11.1 -0.05(-0.45%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ITC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Các tập tin đính kèm

 

Theo HOSE

Các tin khác
ITC: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
ITC: Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2023 trước và sau soát xét
ITC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022
ITC: Nhắc nhở chậm CBTT về họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
ITC: Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023
ITC: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023
ITC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
ITC: Nghị quyết HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
ITC: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023
ITC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022 kiểm toán so với năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.