MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 09/03/2023, 11:45
IRC

 Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: IRC 7.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IRC: 28.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 26/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp, địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
IRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
IRC: Bổ nhiệm ông Vũ Đức Thắng giữ chức Kế toán trưởng
IRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v kế hoạch SXKD năm 2024
IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
IRC: Báo cáo thường niên 2023
IRC: Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
IRC: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
IRC: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.