MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/06/2023, 00:00
HTM

 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: HTM 11.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HTM: Bổ nhiệm lại ông Vũ Thanh Sơn giữ chức Tổng giám đốc từ 24/06/2023


 

Theo HNX

Các tin khác
HTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HTM: 25.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HTM:NQ nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thương mại Hà Nội
HTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
HTM: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HTM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HTM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
HTM: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
HTM: Nghị quyết HĐQT thông qua cho công ty Điều Bình Phước vay tiền
HTM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.