MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 23/10/2023, 00:00
HSP

 CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: HSP 12.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HSP: Nghị quyết HĐQT thông qua BCTC quý 3.2023 chưa kiểm toán
Các tin khác
HSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
HSP: 28.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.140đ/cp)
HSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023
HSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua BCTC năm 2023
HSP: 28.3.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HSP: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HSP: 27.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.