MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/03/2024, 00:00
HSM

 Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: HSM 6.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HSM: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSM của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự thảo kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện;
+ Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
+ Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2024;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội tại Hà Nam. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn 2, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
          - Thời gian họp: Sáng ngày 24/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HSM: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
HSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HSM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023
HSM: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
HSM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HSM: Đấu giá phần vốn góp tại công ty Nguyên liệu Dệt may Việt Nam
HSM: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.