MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

TRA

 Công ty Cổ phần TRAPHACO (HOSE)

Công ty Cổ phần TRAPHACO - TRA
CTCP TRAPHACO tiền thân là Tổ sản xuất thuốc thuộc Ty Y tế Đường sắt được thành lập ngày 28/11/1972. Theo Quyết định số 2566/1999/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành CTCP, ngày 01/01/2000 CTCP Dược và Thiết bị vật tư y tế TRAPHACO chính thức bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với 45% vốn Nhà nước. Ngày 05/07/2001 CTCP Dược và Thiết bị vật tư Y tế TRAPHACO đổi tên thành CTCP TRAPHACO
Cập nhật:
15:15 T5, 25/07/2024
79.20
  0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  79.2
 • Giá trần
  84.7
 • Giá sàn
  73.7
 • Giá mở cửa
  0
 • Giá cao nhất
  79.2
 • Giá thấp nhất
  79.2
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  2.35 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 63.5
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 8,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 17/06/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 16/01/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 13/06/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 17/11/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 09/06/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 13/01/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 21/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 19/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 18/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 06/01/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 12/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 04/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 28/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 15/05/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 03/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 10/06/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 40%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 26/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 20/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
- 14/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 18/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 29/05/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 50%
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 50%
- 16/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
- 04/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  5.91
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  5.91
 •        P/E :
  13.41
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  35.20
 •        P/B:
  2.25
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  1,390
 • KLCP đang niêm yết:
  41,453,673
 • KLCP đang lưu hành:
  41,450,540
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  3,282.88
(*) Số liệu EPS tính tới Quý I năm 2024 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 517,915,356 577,474,720 584,373,279 547,987,592
Giá vốn hàng bán 207,556,192 277,309,626 292,416,138 242,330,506
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 309,547,062 298,592,090 292,111,734 305,162,080
Lợi nhuận tài chính 10,609,386 7,718,505 5,977,299 6,735,372
Lợi nhuận khác -2,547,479 7,026,255 -7,710,795 1,065,507
Tổng lợi nhuận trước thuế 98,525,209 88,361,289 73,676,188 75,869,192
Lợi nhuận sau thuế 78,580,338 70,323,053 56,763,804 59,999,094
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 72,212,753 65,306,992 53,355,971 53,954,173
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 1,335,333,654 1,430,082,945 1,447,680,700 1,412,723,070
Tổng tài sản 1,909,257,535 2,000,826,266 2,040,927,373 1,973,272,577
Nợ ngắn hạn 434,116,800 463,172,036 554,885,699 513,817,588
Tổng nợ 434,116,800 463,172,036 554,885,699 513,817,588
Vốn chủ sở hữu 1,475,140,735 1,537,654,229 1,486,041,674 1,459,454,989
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.