MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

LGC

 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII - LGC
Tiền thân là Công ty Cơ khí Lữ Gia, một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1978. Đến tháng 12/1999, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, Công ty được chuyển thành Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia theo Quyết định số 8032/QĐ-UB-KT ngày 28/12/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 08/2014 Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia (LUGIACO) được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R)
Cập nhật:
15:15 Thứ 6, 01/03/2024
57.8
  0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  57.8
 • Giá trần
  61.8
 • Giá sàn
  53.8
 • Giá mở cửa
  0
 • Giá cao nhất
  57.8
 • Giá thấp nhất
  57.8
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  4.02 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.5
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 1,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 25/12/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 09/08/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
- 29/09/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 18/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 22/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9.6%
- 08/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6.4%
- 07/03/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 25/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 12/01/2015: Phát hành riêng lẻ 00
- 07/01/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 66.67%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 18/08/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 50%
- 01/08/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100%
- 28/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 25/05/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 18/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  1.55
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  1.55
 •        P/E :
  37.23
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  17.64
 •        P/B:
  2.30
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  370
 • KLCP đang niêm yết:
  192,854,765
 • KLCP đang lưu hành:
  192,854,765
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  11,147.01
(*) Số liệu EPS tính tới Quý IV năm 2023 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 349,212,662 365,656,136 381,975,954 605,786,069
Giá vốn hàng bán 121,212,422 135,600,969 104,322,519 166,424,113
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 199,230,453 204,442,888 252,041,156 413,749,677
Lợi nhuận tài chính -94,062,583 -69,145,796 -49,380,095 285,605,102
Lợi nhuận khác -2,977,284 197,327 2,067,253 -912,470
Tổng lợi nhuận trước thuế 87,659,331 121,976,427 196,801,284 557,927,328
Lợi nhuận sau thuế 78,276,822 112,653,287 187,613,483 547,933,637
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 27,067,123 56,504,191 121,996,797 485,501,262
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 1,081,405,334 1,116,531,275 1,254,026,942 1,726,972,938
Tổng tài sản 12,179,440,468 12,248,570,694 12,446,494,549 22,912,714,987
Nợ ngắn hạn 2,161,693,800 2,408,582,844 1,705,439,711 3,099,019,498
Tổng nợ 7,288,509,608 7,249,000,685 7,591,374,994 17,729,608,648
Vốn chủ sở hữu 4,890,930,861 4,999,570,009 4,855,119,555 5,183,106,339
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.