MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

ADP

 Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (HOSE)

Công ty CP Sơn Á Đông - A Dong Paint - ADP
Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông tiền thân là Công ty Sơn Á Đông được thành lập từ năm 1970. Đến năm 2000, Công ty chính thức chuyển sang hình thức CTCP. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm sơn và nguyên liệu, thiết bị ngành sơn; thiết kế và cung ứng các loại dịch vụ kỹ thuật khác về sản phẩm và nguyên liệu ngành sơn...
Cập nhật:
15:15 T5, 25/07/2024
32.80
  0.7 (2.18%)
Khối lượng
1,900
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  32.1
 • Giá trần
  34.3
 • Giá sàn
  29.9
 • Giá mở cửa
  32.1
 • Giá cao nhất
  32.9
 • Giá thấp nhất
  32.1
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  -500
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0.02 (Tỷ)
 • Room còn lại
  99.16 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 02/02/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 5,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 01/07/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 17/05/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9,5%
- 19/03/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
- 14/11/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 17/05/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 14/03/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 14/11/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 20/06/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 09/11/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 11/06/2021: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 50%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 22/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 02/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 30/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 08/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 31/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 03/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 16/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 28/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 29/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 25/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 28/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 29/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 07/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 28/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 26/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 20/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 02/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 23/09/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 60%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 03/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 05/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 30/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 14/09/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 06/07/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 50%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 27/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 01/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 11/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 12/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 02/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 26/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 30/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 30/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 27/03/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 14/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 21/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 24/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  3.13
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  3.13
 •        P/E :
  10.48
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  13.44
 •        P/B:
  2.44
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  2,100
 • KLCP đang niêm yết:
  23,039,850
 • KLCP đang lưu hành:
  23,039,850
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  755.71
(*) Số liệu EPS tính tới Quý I năm 2024 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 152,769,692 169,328,163 166,608,077 245,951,278
Giá vốn hàng bán 119,973,931 134,458,069 128,367,820 194,894,929
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 32,000,351 33,828,810 37,975,808 50,532,127
Lợi nhuận tài chính 1,945,062 4,291,146 695,045 878,101
Lợi nhuận khác -21,152 112 -18,690
Tổng lợi nhuận trước thuế 24,281,952 27,436,071 28,154,943 34,670,011
Lợi nhuận sau thuế 19,400,179 21,948,856 22,523,954 27,732,271
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 19,400,179 21,948,856 22,523,954 27,732,271
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 315,874,690 337,991,812 361,664,998 369,875,637
Tổng tài sản 360,399,211 380,651,295 402,649,225 409,349,974
Nợ ngắn hạn 81,386,206 93,881,523 92,935,059 139,787,110
Tổng nợ 81,386,206 93,881,523 92,935,059 139,787,110
Vốn chủ sở hữu 279,013,005 286,769,771 309,714,166 269,562,865
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.