MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 15/05/2018, 08:28
HMS

 Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: HMS 31.6 -0.5(-1.56%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HMS: Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT đã mua 244.078 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: HMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 339.922 CP (tỷ lệ 4,25%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 244.078 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 584.000 CP (tỷ lệ 7,3%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/05/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
HMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HMS: Ngày 19/02/2027, giao dịch đầu tiên đăng ký giao dịch bổ sung 800.000 cp
HMS: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 800.000 cp
HMS: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HMS: 26.04.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HMS: Công bố thông tin về việc gia hạn và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
HMS: Giải trình ý kiến của kiểm toán liên quan đến BCTC năm 2023
HMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị CBTT tăng vốn điều lệ
HMS: Số lượng cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 10.919.830 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.