MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 30/10/2023, 00:00
HLS

 Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: HLS 14.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HLS: Con của bà Nguyễn Thị Kim Hoa-Phó TGĐ đã mua 94.500 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Ngọc Hiếu
- Mã chứng khoán: HLS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.345.077 CP (tỷ lệ 21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 94.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 94.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.439.577 CP (tỷ lệ 21,84%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/10/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Kim Hoa
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Ngọc Cường
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Ngọc San
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 824.202 CP (tỷ lệ 7,38%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.191.610 CP (tỷ lệ 10,67%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 197.107 CP (tỷ lệ 1,76%)

 

Theo HNX

Các tin khác
HLS: Con bà Đinh Thị Lục Thành viên BKS đã mua 330.000 CP
HLS: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
HLS: Em gái bà Nguyễn Thi Kim Hoa - đã thừa kế - 19.710 cp
HLS: Em trai bà Nguyễn Thị Kim Hoa - đã thừa kế - 19.710 cp
HLS: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
HLS: Bà Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT - đã thừa kế 19.710 cp
HLS: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
HLS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
HLS: Báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ
HLS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.