MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 18/06/2024, 00:00
HGM

 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX)

Giá hiện tại: HGM 54.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HGM: Cha ông Đào Minh Tân-người phụ trách quản trị đã bán 46.500 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Xuân Tuất
- Mã chứng khoán: HGM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56.500 CP (tỷ lệ 0,47%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Minh Tân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người phụ trách quản trị công ty
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 46.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 46.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/06/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/06/2024.

Theo HNX

Các tin khác
HGM: Cha ông Đào Minh Tân-người phụ trách quản trị đã bán 46.500 cp
HGM: Cha ông Đào Minh Tân-người phụ trách quản trị đăng ký bán 46.500 cp
HGM: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm lại các chức danh quản lý
HGM: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024
HGM: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
HGM: Báo cáo thường niên 2023
HGM: 28.3.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HGM: 23.02.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp)
HGM: 23.02.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HGM: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.