MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/03/2024, 00:00
HDM

 Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)

Giá hiện tại: HDM 29.5 -0.3(-1.01%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDM: Con ông Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 5.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Huyền Châu
- Mã chứng khoán: HDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.660 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.660 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/02/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/02/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Phong
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 83.373 CP (tỷ lệ 0,41%)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HDM: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2023
HDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HDM: Điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
HDM: 20.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HDM: Con ông Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 5.000 CP
HDM: 21.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HDM: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HDM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HDM: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với các bên liên quan
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.