MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/03/2024, 00:00
HDM

 Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)

Giá hiện tại: HDM 29.4 +0.1(+0.34%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDM: 20.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2024;
+ Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban kiểm soát;
+ Chuyển nhượng và thoái vốn tại một số doanh nghiệp công ty đang góp vốn;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dệt May Huế - 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
          - Thời gian họp: 20/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HDM: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2023
HDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HDM: Điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
HDM: 20.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HDM: Con ông Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 5.000 CP
HDM: 21.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HDM: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HDM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HDM: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với các bên liên quan
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.