MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 27/02/2024, 00:00
HDM

 Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)

Giá hiện tại: HDM 32.0 +0.3(+0.95%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDM: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
Các tin khác
HDM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
HDM: 27.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
HDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tạm ứng chia cổ tức năm 2024
HDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HDM: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2023
HDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HDM: Điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
HDM: 20.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HDM: Con ông Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 5.000 CP
HDM: 21.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.