MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/11/2023, 00:00
H11

 Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 (UpCOM)

Giá hiện tại: H11 5.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
H11: Cổ đông lớn Hà Minh Hùng đã mua 300 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Minh Hùng
- Mã chứng khoán: H11
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.900 CP (tỷ lệ 9,99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 106.200 CP (tỷ lệ 10,02%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/10/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục

 

Theo HNX

Các tin khác
H11: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
H11: Ông Hồ Văn Nhân - CĐL - đã mua 7.600 cp
H11: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
H11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
H11: 9.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
H11: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024
H11: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát
H11: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
H11: Cổ đông lớn Hà Minh Hùng đã bán 27.900 cp, mua 400 cp
H11: Cổ đông lớn Hà Minh Hùng đã mua 4.700 cp, bán 32.800 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.