MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 16/10/2023, 00:00
GND

 Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai (UpCOM)

Giá hiện tại: GND 27.9 -0.6(-2.11%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GND: Cổ đông Nguyễn Anh Tú đã mua 12.400 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tú
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 12.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 461.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,13%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/10/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 449.400 CP (tỷ lệ 4,99%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan

Theo HNX

Các tin khác
GND: 5.6.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
GND: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
GND: Nghị quyết Hội đồng quản trị báo cáo kết quả SXKD quý 1/2024 và chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023
GND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GND: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023
GND: Báo cáo thường niên 2023
GND: 28.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GND: Nghị quyết Hội đồng quản trị báo cáo KQSXKD và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
GND: Ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.