MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/05/2023, 11:49
GLC

 Công ty cổ phần Vàng Lào Cai (UpCOM)

Giá hiện tại: GLC 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Các tin khác
GLC: Thông báo không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2)
GLC: Quyết định Hội đồng quản trị v.v triệu tập họp ĐHĐCĐ lần 3
GLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2
GLC: Thông báo không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 1)
GLC: 03.05.2024, ngày GDKQH tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GLC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GLC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023
GLC: Ngày đang ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2024
GLC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
GLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.