MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 10/01/2024, 00:00
GIC

 Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX)

Giá hiện tại: GIC 15.0 -0.3(-1.96%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GIC: 30.01.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GIC của CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 03/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
GIC: Vợ ông Nguyễn Thế Trọng-Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 18.000 cổ phiếu
GIC: Vợ ông Nguyễn Thế Trọng-Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 18.000 cổ phiếu
GIC: 2.4.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (1.200 đ/cp)
GIC: 3.4.2024, chốt DS trả cổ tức năm 2023 (1.200 đ/cp)
GIC: Nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức năm 2023 (1.200 đ/cp)
GIC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
GIC: Báo cáo thường niên 2023
GIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
GIC: 30.01.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.