MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 04/10/2023, 00:00
GHC

  Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UpCOM)

Giá hiện tại: GHC 30.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GHC: Ông Ngô Trường Thạnh - Giám đốc đã bán 17.400 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Trường Thạnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: GHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.800 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.400 CP (tỷ lệ 0,11%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 17.400 CP
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu chưa đạt theo kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/09/2023.

 

Theo HNX

Các tin khác
GHC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
GHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
GHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16A/2024/TYNQ-HĐQT
GHC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
GHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GHC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Phú giữ chức thành viên HĐQT
GHC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GHC: 28.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024
GHC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.