MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 18/08/2023, 00:00
FTM

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (UpCOM)

Giá hiện tại: FTM 1.0 +0.1(+11.11%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FTM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2023

.

 

Theo HNX

Các tin khác
FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
FTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FTM: Thông báo không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 1)
FTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FTM: 30.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
FTM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023
FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua BCTC đã kiểm toán cho năm 2023
FTM: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
FTM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.