MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 07/06/2024, 00:00
FIC

 Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: FIC 14.0 +0.6(+4.48%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

.

 

Theo HNX

Các tin khác
FIC: NQ Hội đồng quản trị v.v kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng công ty và tổ chức lại Ban kiểm toán nội bộ
FIC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
FIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
FIC: 21.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
FIC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP
FIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông
FIC: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP
FIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng giao dịch với người liên quan
DHA: Tổng công ty Vật liệu XD số 1 - CTCP đã bán 700.000 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.