MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 20/05/2022, 09:32
FCC

 CTCP Liên hợp Thực phẩm (UpCOM)

Giá hiện tại: FCC 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FCC: Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đã mua 1.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Công
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: FCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.270 CP (tỷ lệ 0,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.380 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.570 CP (tỷ lệ 0,44%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: nhu cầu cá nhân thay đổi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
FCC: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
FCC: Thay đổi nhân sự thành viên HDDQT và thành viên BKS
FCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FCC: Báo cáo thường niên 2023
FCC: 27.03.2024, ngày GDKHQ Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FCC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
FCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2023
FCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.