MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/05/2023, 14:39
EPC

 Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk (UpCOM)

Giá hiện tại: EPC 8.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
EPC: Mẹ ông Nguyễn Văn Dương - Ủy viên HĐQT đã mua 1.500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Nhung
- Mã chứng khoán: EPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 15,98%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/04/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Dương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.013.700 CP (tỷ lệ 21,45%)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
EPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
EPC: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
EPC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
EPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn chăm sóc cà phê 45.74 ha tại CưSuê
EPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
EPC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
EPC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
EPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
EPC: Bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Ngọc giữ chức Trưởng BKS từ 20/04/2023
EPC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Trang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ 22/05/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.