MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 02/08/2023, 00:00
EME

 Công ty Cổ phần Điện cơ (UpCOM)

Giá hiện tại: EME 23.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
EME: Em ruột ông Nguyễn Duy Hải - Giám đốc đã mua 230.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoa
- Mã chứng khoán: EME
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 230.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 230.100 CP (tỷ lệ 6,09%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Duy Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 266.850 CP (tỷ lệ 7,06%)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
EME: 26.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
EME: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
EME: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
EME: 11.1.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 (700 đ/cp)
EME: 12.1.2024, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (700 đ/cp)
EME: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt DS trả cổ tức năm 2022
EME: Nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức năm 2022
EME: Nghị quyết HĐQT thông qua góp 51 tỷ đồng vào CTCP Sunny Sài Gòn
EME: Em ruột ông Nguyễn Duy Hải - Giám đốc đã mua 230.000 CP
EME: Ông Phạm Minh Tiến đã bán 45.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 10/07/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.