MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 22/01/2024, 00:00
DWC

 CTCP Cấp nước Đắk Lắk (UpCOM)

Giá hiện tại: DWC 10.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DWC: Giải trình về LNST quý 4.2022 chuyển từ lỗ sang lãi ở quý 4.2023
Các tin khác
DWC: Bầu ông Đỗ Hoàng Phúc giữ chức Chủ tịch HĐQT
DWC: Bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phương giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
DWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DWC: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trang cổ phiếu DWC bị đưa vào diện cảnh báo
DWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DWC: Về việc giải trình về lợi nhuận sau thuế ở BCTC năm 2022 chuyển từ lỗ sang lãi ở BCTC năm 2023.
DWC: Về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán BCTC năm 2023
DWC:Giải trình về lợi nhuận sau thuế ở BCTC kiểm toán năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC kiểm toán năm 2022.
DWC: Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.