MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/02/2023, 10:57
DP2

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (UpCOM)

Giá hiện tại: DP2 3.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DP2: 17.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP2 của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
          - Thời gian họp: 21/04/2023


Theo HNX

Các tin khác
DP2: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2024
DP2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DP2: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
DP2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DP2: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DP2: 22.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DP2: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DP2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
DP2: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023
DP2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.