MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 22/05/2020, 11:41
DNS

 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Giá hiện tại: DNS 15.0 -1.0(-6.25%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNS: 2.6.2020, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNS của CTCP Thép Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020;
+ Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
          - Nội dung họp: + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2020;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;
+ Các nội dung khác theo quy định.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TVN: Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án thoái vốn tại CTCP Thép Đà nẵng
KQKD doanh ngành thép quý 2/2021: Nhiều doanh nghiệp có lãi tăng bằng lần, quán quân thuộc về doanh nghiệp lãi gấp 49 lần cùng kỳ
DNS: Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2021
Thép Đà Nẵng: Hậu huỷ niêm yết, quý 2 lãi 45 tỷ đồng, gấp 32 lần cùng kỳ
DNS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
Thép Đà Nẵng (DNS) rời sàn theo biểu quyết của cổ đông lớn nhất, VnSteel phản đối bất thành trong bối cảnh ngành thép khởi sắc
DNS: Ngày 13/07/2021, hủy ĐKGD cổ phiếu
Một doanh nghiệp thép có cổ phiếu tăng ‘nóng’ vừa bị hủy tư cách công ty đại chúng
DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đã bán 18.000 CP
DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đã mua 18.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.