MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 22/02/2023, 11:15
DLT

 CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (UpCOM)

Giá hiện tại: DLT 16.0 -1.1(-6.43%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DLT: Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Giám đốc đăng ký mua 42.422 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Toàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DLT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95.501 CP (tỷ lệ 3,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 42.422 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/02/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/03/2023.

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
DLT: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2023
DLT: Ông Phạm Đăng Phú làm Chủ tịch HĐQT từ 5.9.2023
DLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DLT: Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Trần Thế Thành
DLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
DLT: 4.8.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
DLT: Nghị quyết HĐQT v/v chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
DLT: 21.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp)
DLT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2022
DLT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.